Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

2018

 • Kaczmarek S.M., Biedunkiewicz A., Bodziony T., Figiel P., Skibiński T., Krawczyk M., Gabriel-Półrolniczak U., Nano-structured (Mo, Ti)C-C-Ni magnectic powder, Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering, 2018;1(86):5-13

   


Lista publikacji

dr inż. Marta Krawczyk (rodowe: Sabara)

2016

 • M. Krawczyk, P. Figiel, Evaluation of thermogravimetric measurements using neural networks. Decomposition of NH4VO3 in dry air, J Therm Anal Calorim, 2016 (126) 585-592

2015

 • A. Biedunkiewicz, M. Krawczyk, U. Gabriel-Półrolniczak, Modelowanie molekularne. Projektowanie materiałów metodami mechaniki kwantowej, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2015, ISBN 978-83-7663-191-2
 • A. Biedunkiewicz, P. Figiel, W. Biedunkiewicz, D.Grzesiak, M. Krawczyk, A.Stasiukiewicz, Microstructure and Tribocorrosion Properties of Titanium Matrix Nanocomposites Manufactured by Selective Laser Sintering/Melting Method, Solid State Phenom, 227 (2015) 247-250
 • D. Grzesiak, M. Krawczyk, Effects of the Selective Laser Melting Process Parameters on the Functional Properties of the Co-Cr Alloy, iJES, 3(1) 2015 39-42

2014 r.

 • A. Biedunkiewicz, P. Figiel, D. Grzesiak, W. Biedunkiewicz, R. Wróbel, M. Krawczyk, A. Stasiukiewicz, Właściwości kompozytów MMC zawierających węgliki z układu Ti-Mo-C wytwarzanych metodą nadtapiania SLS/M, Inżynieria Materiałowa 2014 6(202) 451-454
 • A. Biedunkiewicz, M. Krawczyk, U. Gabriel- Polrolniczak, P. Figiel, Synthesis of ceramics by sol-gel method in molybdenum, silicon and carbon containing systems. Thermogravimetric studies, Adv Powder Technol, 2014 (25) 1462–1468
 • A. Biedunkiewicz, M. Krawczyk, U. Gabriel- Polrolniczak, P. Figiel, Synthesis and properties of nanometric carbides in the Mo-Ti-C system, Chapter 18, in: V. S. Saji, S. J. Lopatin (Eds), Molybdenum and its compounds, Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge NY, 2014, ISBN: 978-1-63321-210-7, pp. 339 - 370
 • J. Straszko, W. Paterkowski, M. Krawczyk, Analiza procesu destrukcyjnego utleniania domieszek powietrza w reaktorze koronowo-katalitycznym, Inżynieria i ochrona powietrza, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014, ISBN 978-83-7493-839-6, pp. 369-375
 • A. Biedunkiewicz, M. Krawczyk, U. Gabriel- Polrolniczak, P. Figiel, Analysis of (NH4)6Mo7O24•4H2O thermal decomposition in argon, J Therm Anal Calorim, 2014 (116) 715-726
 • A. Biedunkiewicz , W. Biedunkiewicz , P. Figiel , U. Gabriel-Półrolniczak , D. Grzesiak , M. Krawczyk , Mechanical properties of metal matrix nanocomposites synthesized by selective laser melting measured by depth sensing indentation technique, Key Engineering Materials, 2014(586):83-86

2013 r.

 • A. Biedunkiewicz, P. Figiel, M. Krawczyk, U. Gabriel-Półrolniczak Simultaneous synthesis of molybdenum carbides and titanium carbides by sol-gel method, J Therm Anal Calorim 2013(113):253–258
 • A. Biedunkiewicz, W. Biedunkiewicz, P. Figiel, U. Gabriel- Polrolniczak, D. Grzesiak, M. Krawczyk, Effect of milling time on thermal treatment of TiC, TiB2/steel powders, J Therm Anal Calorim 2013(113):379–383
 • A. Biedunkiewicz, P. Figiel, W. Biedunkiewicz, D. Grzesiak, M. Krawczyk, W. Teszke, R. Wróbel, U. Gabriel-Półrolniczak, Ocena właściwości nanokompozytów otrzymanych w procesie SLS/M z proszków TiC-TiB2 i stali, Inżynieria Materiałowa 2013:5:426-429

2012 r.

 • A. Biedunkiewicz, P. Figiel, U. Gabriel- Pórolniczak, M. Krawczyk, Analiza syntezy ceramiki w układach zawierających molibden, krzem i węgiel, Inżynieria Materiałowa 2012:6(190):597-601
 • A. Biedunkiewicz, U. Gabriel, P. Figiel, M. Sabara, Investigation on NH4VO3 thermal decomposition in dry air, J Therm Anal Calorim 2012:108(3):965-970

2011 r.

 • A. Biedunkiewicz, P. Figiel, M. Sabara, Pyrolisis and oxidation of PAN in dry air thermoanalytical method, Materials Science, 17(1):(2011):38–42
 • M. Sabara, A. Biedunkiewicz, Analiza procesu syntezy Mo2C w układzie (NH4)6Mo7O24∙4H2O- węgiel aktywny, Inżynieria Materiałowa 4:699–702

2010 r.

 • A. Biedunkiewicz, P. Figiel, U. Gabriel, M. Sabara, S. Lenart, Synthesis and characteristic of nanocrystalline materials in Ti, B, C and N containing system, Central European Journal of Physics, 9(2):417–422
 • A. Biedunkiewicz, P. Figiel, M. Sabara, U. Gabriel, Analiza procesu wytwarzania proszków SiC metodą zol-żel, Inżynieria Materiałowa, 4:879–883