Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

UWAGA!

Wszystkie materiały niezbędne do zajęć będą zamieszczone w e-dziekanacie w poszczególnych przedmiotach i grupach. 

Wykaz literatury do poszczególnych zajęć

Metody Sztucznej Inteligencji
•        Literatura podstawowa
–       Rusdell S, Norvig P., Artificial Intelligence a Modern Approach, Prentice-Hall, 1995
–       Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L., Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa, Łódź, 1997
•        Literatura dodatkowa
 –       Jardzioch, Andrzej, Sterowanie elastycznymi systemami obróbkowymi z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji, Szczecin : Wydaw. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2009., Szczecin, 2009

Podstawy miko- i nanotechnologii
•        Literatura podstawowa
–       Bhushan Bharat (Red.), Springer Handbook of Nanotechnology, Springer, New York, 2007, 2
–       Gianchandani Y.B., Tabata O., Zappe H. (Red.), Comprehensive Microsystems, Elsevier, Berlin, 2008
 –       Gad-el-Hak M. (Red.), The MEMS Handbook, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2006, 2

Systemy Wspomagania Decyzji
 •        Literatura podstawowa
–       R. Budziński, Komputerowy system przetwarzania danych ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwie, IBS PAN, Warszawa-Szczecin, 2000
–       R. Knosala [red.], Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem. Nowe metody i systemy, PWE, Warszawa, 2007
–       K. Piasecki, Modele matematyki finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007
–       W. T. Bielecki, Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa, 2001
•        Literatura dodatkowa
–       R. McLeod Jr., G. Schell, Management Information Systems, Prentice Hall Inc., New Jersey, 2001, Eight Edition